• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Monthly Archives: November 2015

Проектите на Аудиториум по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., са вече одобрени.

Уважаеми клиенти,

Аудиториум има честта да Ви съобщи, че изготвените проекти по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., са вече одобрени.

Към настоящият момент ще стартираме изпълнението на одобрените инвестиции.

За нас е чест да работим с ВАС.