• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Monthly Archives: September 2015

Прием по подмярка 4.2 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Аудиториум уведомява посетителите на сайта, че предстои отваряне на прием през месец ноември 2015 година по Подмярка 4.2  от ПРСР 2014-2020 г.

Мярката цели инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Финансовият механизъм е познат на кандидатите от дълги години и се ползва с широк интерес. Прилагането на сходна форма на подпомагане е известна още от Програма САПАРД 2000-2007 година (мярка 2) и впоследствие и в ПРСР 2007-2013 г.(мярка 123).

По новата мярка ще бъдат приложими следните основни принципи за подпомагане:

  1. Допустими кандидати – земеделски стопани, предприятия, пазари на производителите, както и групи или организации на проиизводителите в полза на цялата група или организация.
  2. Сектори – мляко и млечни продукти, яйца от птици, месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, гъби, пчелен мед, зърнени и мелничарски продукти, нишестени продукти,растителни и животински масла и мазнини, технически и медицински култури, готови храни за селскостопански животни, горздова мъст, вино, оцет, енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.
  3. Финансова помощ – 50% и 40% за големи предприятия.
  4. Минимален размер на проекта – 15000 евро.
  5. Максимален размер – 3000000 евро

За повече информация не се колебайте да се свържете с екипа на Аудиториум.