• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Monthly Archives: October 2014

Публикувани са Указания за попълване на декларация за минимални помощи по мерки 311 и 312 от ПРСР

На сайта на Програма за развитие на селските райони са публикувани въведените със ЗАПОВЕД № РД 09-579/03.09.2014 г. на министъра на земеделието и храните:

Указания за попълване на декларация за минимална помощ по мерки 311 и 312 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., с приложени Указания.