• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Счетоводство

Аудиториум предлага следните счетоводни услуги:

  • Обучение насочено към счетоводители, други участници и заинтересовани страни.
  • Изграждане на системи за счетоводство, счетоводна отчетност и контрол в организации от публичния сектор, при спазване на приложимите изисквания.
  • Косорсинг на счетоводна отчетност и контрол.
  • Цялостно счетоводно обслужване и организиране на финансово-счетоводна дейност на фирми.
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на данъчни декларации
  • Изготвяне на статистически форми.
  • Възстановяване на данък добавена стойност (ДДС).

 


Untitledа               123456

* Чрез “Click” върху снимките можете да откриете пряк път до информацията за предлаганите услуги.


“Ние знаем как да поставим началото на едно резултатно партньорство и да способстваме за повишаване на ефективността”

Екипът на Аудиториум.