• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Стартира прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че стартира прием подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Приемът е отворен за приемане на заявления за подпомагане в периода от 14 февруари до 16 май 2018 г.

Целта е подобряване на дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда.

 

В приложеният линк към поста можете да посетите сайта на ДФ “Земеделие” за подробна информация. … За повече информация по отношение на възможностите за кандидатстване, можете да ни откриете на посочените възможности за контакти.

Ние сме готови да Ви осигурим цялостно съдействие за реализиране на инвестиционните намерения, като ще осигурим достъп до всички наши изпълнени проекти.

Ние имаме близо 15 г. опит по програмата.

Линк към интернет сайта на Държавен фонд “Земеделие” с повече информация.

Прием подмярка 4.2.

 

Благодарим за отделеното внимание.

В случай на интерес, не се колебайте да се свържете с нас.