• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Стартира дългоочакваният прием по Подмярка 6.4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година

 

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че е открит дългоочакваният прием по Подмярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

По подмярката са отворени три индивидуални приема на заявления за подпомагане, а именно:

  • Инвестиции, насочени към занаяти
  • Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности
  • Производство на продукти, които не са включени в приложение към Договор за присъединяване.

В различните направления се подпомагат инвестиции за закупуване на дълготрайни активи, строителство, закупуване на машини и оборудване, и съпътстващи разходи към проекта, свързани с дейността на кандидата. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на до 50% от реално извършените разходи и не повече от левовата равностойност на 200 000 евро. Има възможности за получаване на авансово, междинно и окончателно плащане.

Приемът на заявления за подпомагане ще бъде в срок до 07.12.2018 година, включително.

В този хиперлинк ще откриете подробна информация за възможностите за подпомагане, публикувана в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/.

Използваме отново възможността да Ви информираме, че заявления за подпомагане вече се подават изцяло по електронен път.

За всякакви въпроси и информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

Аудиториум разполага с капацитет за цялостна подготовка и управление на проекти по Програма за развитие на селските райони, като освен дългогодишният ни опит в Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, имаме вече одобрени и реализирани десетки проекти в цялата страна.

 

С уважение,

Екипът на Аудиториум