• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Кариери

Аудиториум няма към настоящият момент текущи обяви в рубрика Кариери.

При взимане на решение за набиране на персонал за дейността на Аудиториумние публикуваме обявите си в тази част на нашият интернет сайт.

Обявите ни се публикуват и на общодостъпните и утвърдени интернет сайтове за търсене на работа в България.

Благодарим за проявеният интерес!

 

С уважение екипът на Аудиториум.