• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Информационна брошура за Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от ПРСР

Уважаеми клиенти,

Предоставяме на Вашето внимание информационна брошура с обща информация относно възможностите и условията за кандидатстване по Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

Чрез кликване тук или върху снимката по-долу ще откриете пълният текст на брошурата.

Благодарим за отделеното внимание.

Екипът на Аудиториум.