• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Аудиториум ще представи пред компетентни органи начини за борба с измами по еврофондове

По покана на Университет за национално и световно стопанство на 21 и 22 февруари 2015 година, управителят на Аудиториум ще изнесе лекция на тема:

Превенция и борба с измами и корупция при разходване на финансови средства от националния бюджет и средства по линия на фондове и програми на ЕС

Аудиторията на лекцията ще бъде съставена от служители на ръководни постове на държавната администрация, в т.ч. правораздавателни и правоохранителни институции, както и министерства и ведомства, общини, управляващи органи по фондове и програми на ЕС и други.

Основните теми на двудневната лекция ще обхванат:

1. Нормативна среда.

2. Структура на държавните контролни органи. Основни участници.

3. Планиране, изпълнение и докладване на резултати от проверките.

4. Принципи за добро управление и създаване на предпоставки за превенция и борба с измамите и корупцията.

5. Индикатори и методи за откриване.

6. Практически примери.