• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Аудиториум ще представи възможностите по новата ПРСР 2014 – 2020 г. в град Искър

По покана на една от кредитните и финансови институции, управителят на Аудиториум ООД ще представи на 12 февруари 2015 г. в град Искър, възможностите за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Конференцията ще се проведе в сградата на Община Искър от 10.00 часа.

На конференцията ще присъстват земеделски производители, предприемачи и представители на местната власт, които проявяват интерес и са заявили участие.

 

Представянето ще включи темите:

1. Основни принципи и изисквания към кандидатите за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.

2. Области на действие и осигуряване на демаркация.

3. Видове помощи – инвестиционни и компенсаторни.

4. Представяне на основните мерки, които представляват интерес за предприемачите.

5. Етапи на одобрение и контрол от страна на финансиращия орган.

6. Връзка между осигуряване на ликвидни средства чрез механизми за кредитиране и финансова помощ по европроекти.