• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Аудиториум ще представи възможности за подпомагане по ПРСР в Поликраище и Джулюница

UrbanAgriculture_collage

По покана на кредитни и финансови институции, управителят на Аудиториум ще изнесе пред заинтересовани страни обучение за новите възможности за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по линия на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

Обучението ще обхване предстоящите мерки 4.1. и 6.1., които са насочени към земеделски производители и ще се проведе на 20 март 2015 година от 10.00 часа в сградата на кметството на Поликраище и от 14.00 часа в Джулюница.

Входът е свободен и в обучението и дискусиите могат да участват всички желаещи да се запознаят с новите финансови механизми от Общата селскостопанска политика.